Việc làm bảo vệ lương cao

Tuyển Bảo Vệ Ngân hàng Vietinbank

Mô tả Mô tả công việc Bảo vệ nội bộ Ngân Hàng Vietinbank : - Đảm bảo công tác bảo vệ, giữ gìn, bảo quản tài sản, an ninh, trật tự tại nơi làm việc theo quy định. - Trông giữ, bảo quản xe CBNV và khách hàng đến làm việc tại Phòng Giao dịch...

Tuyển Bảo vệ ngân hàng Vietcombank

Mô tả: - Thực hiện các nghiệp vụ Bảo vệ tại vị trí được giao - Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, PCCC tại đơn vị. - Mô tả chi tiết công việc qua phỏng vấn. * Địa điểm làm việc: Trụ sở/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch/ Kho thế chấp hệ thống...

Tuyển Cơ Động Lương Cao

Mô tả công việc 1. Kiểm tra, tuần tra các chốt, các khu vực của công ty tại các mục tiêu bảo vệ. 2. Lập biên bản vi phạm, sự việc, .... ( Mẫu văn bản đã có sẵn theo quy định của Công ty) 3. Thiếu chốt, vị trí Cơ động phải sẵn sàng...

Tuyển Đội Trưởng Đội Bảo Vệ

Mô tả công việc 1. Điều hành công việc tại Mục tiêu quản lý. 2. Sắp xếp ca trực cho nhân viên, hướng dẫn công việc cho nhân viên. 3. Làm việc với khách hàng tại mục tiêu quản lý. 4. Định kì hàng tuần, hàng tháng báo cáo tình hình mục tiêu. Chấm công...