Tin Tức

NIỀM VUI NHỎ

Hôm nay tôi nhận được một tin nhắn từ anh Bình nhân viên của Công ty hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Tân Định. Anh báo hôm nay mình được bên Ngân hàng thưởng nóng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao kèm theo là một bức...