Tư Vấn An Ninh Ngân Hàng

Giải pháp an ninh cho ngân hàng

Hiện nay, việc các trạm ATM hay bị cắt, phá và nhiều vụ cướp Ngân hàng, tiệm vàng xảy ra ngày càng nhiều. Vì vậy nhà nước đã ra quy định mới bắt buộc tất cả các ngân hàng, cột ATM đều phải lắp đặt hệ thống chống trộm,và camera an ninh. Hệ thống báo...

Lắp đặt Camera giám sát tại ngân hàng

MỤC ĐÍCH LẮP ĐẶT CAMERA GIÁM SÁT Đảm bảo an ninh Ngân hàng – địa điểm nhạy cảm với đặc thù của dịch vụ, tài sản giao dịch cần đảm bảo an toàn, an ninh. Với sự tập trung những khối tài sản lớn nên ở ngân hàng luôn tồn tại sự nguy hiểm vô...

Bảo đảm an ninh, an toàn trong hệ thống ngân hàng

Ngân hàng là một trong những ngành tiên phong đi tắt, đón đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để quản trị và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng, đồng thời luôn chú trọng đầu tư đổi mới, cập nhật các giải pháp công nghệ để bảo...

Siêt Chặt An Ninh Tại Các Trụ Sở Ngân Hàng

UBND Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố và Công an Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường an toàn tại các trụ sở, điểm giao dịch. Thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành đã xảy ra nhiều vụ...