Cơ Cấu Tổ Chức

Còn hàng

Tất cả những thành viên quản trị, trực tiếp điều hành quản lý trên có nhiều năm giữ chức vụ quản lý cấp cao trong công ty 100% vốn Nước Ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn, với nhiều lĩnh vực hoạt động đa dạng khác nhau như: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, Sản xuất, Xuất nhập khẩu…