Hồ Sơ Năng Lực

Còn hàng

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Nguồn vốn: Vốn pháp định: 5.000.000.000đ theo quy định pháp luật. Vốn lưu động: 6.000.000.000 đồng Với nguồn vốn trên, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Phúc luôn đáp ứng đầy đủ và kịp thời tất cả các chí phí hoạt động của công ty, đặc biệt là chi phí lương cho lực lượng vệ sỹ, và đảm bảo khắc phục mọi rủi ro nếu có cho khách Hàng. NĂNG LỰC NHÂN SỰ